Naar hoofdinhoud
Per groep
Accreditatiepunten
€ 2.600,-

IK kijk... IK kijk naar JOU!

€ 2.600,- (vrijgesteld van BTW)

Niet beschikbaar voor open inschrijving

Sommige groepen werken als vanzelf samen, er hangt een sfeer van rust en conflicten worden snel en positief opgelost. Soms met wat hulp van de leerkracht, maar steeds vaker ook alleen. Sommige groepen hebben meer sturing nodig om tot samenwerken te komen. Er zijn bijvoorbeeld veel, langlopende en smeulende conflicten. Er is een gebrek aan vaardigheden om conflicten op te lossen, en de leerkracht is hard aan het werk om de sfeer goed te houden. In deze training werkt de trainer samen met de leerkracht om de sociale vaardigheden en samenwerking van de groepsleden te vergroten.

Voor de training doen wij een observatie in de klas, tijdens een les van de leerkracht die samen met ons de training doet. De leerkracht en trainer overleggen daarna samen aan welke doelen gewerkt gaat worden, en voeren de training gezamenlijk uit. Door samen met de leerkracht het programma op te bouwen en uit te voeren ontstaat er een dynamiek die na de training door werkt. De leerkracht is mede eigenaar van de inhoud van de training, wat maakt dat het geleerde beter geïmplementeerd wordt in het reguliere lesprogramma. We werken aan thema’s als: contact maken, samenwerken, feedback geven, groepsdruk en storende gedachten. Dit alles doen we op een speelse en actieve manier, omdat we geloven dat als iets plezierig is, het ook beter beklijft

  • De klas werkt beter samen, er is meer eenheid in de groep en leerlingen zijn meer gericht op hun schoolwerk. Conflicten worden sneller en soepeler opgelost, met steeds minder hulp van de leerkracht.
  • Duur:
    - 8 bijeenkomsten van 1 uur
    - Observatie, intakegesprek en evaluatiegesprek
  • Doelgroep: Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
  • Max. aantal deelnemers: Hele klas
  • Kosten per groep: €2600,- euro

Meer informatie over deze training?
We geven deze training alleen op aanvraag van scholen voor groepen leerlingen.
Interesse en wil je meer informatie over de training?
Neem contact met ons op via ja@jeugdformaatacademie.nl voor een offerte op maat.