Naar hoofdinhoud
8 Accreditatiepunten
€ 300,-

Signalen van kindermishandeling bespreken met ouders

€ 300,- (vrijgesteld van BTW)

Niet beschikbaar

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals die met kinderen en ouders werken aandacht te besteden aan (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals kunnen zetten. Een van van de stappen is het in gesprek gaan met de kinderen en ouders waarover zorgen bestaan.
Een gesprek voeren met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van de professional. De houding die je daarbij aanneemt is belangrijk. Verder moet het doel helder zijn en is een goede voorbereiding van belang. Dat gaat natuurlijk om gespreksvoering zelf, als het stellen van de goede vragen. Het voeren van een zorggesprek is voor veel professionals geen dagelijkse kost en ronduit lastig. Tijdens de training ga je oefenen met hoe je deze zorggesprekken kunt voeren of zorgen bespreekbaar kunt maken.

De training bestaat uit 2 dagdelen. In het eerste dagdeel ga je vooral met elkaar in gesprek en oefenen. Je haalt lastige situaties naar boven en ervaart hoe gesprekken op je over kunnen komen / wat dit met je doet.
In het tweede dagdeel splitsen we de groep in tweeën en wordt er geoefend met een acteur.

  • De deelnemer is in staat om, vanuit de stappen van de meldcode, het gesprek aan te gaan met ouders over de zorgen die zij signaleren met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De deelnemer is in staat om bij verschillende gespreksdoelen, verschillende gespreksvaardigheden toe te passen.
  • Duur: Twee dagdelen van 4 uur (en een voorbereidingsopdracht).
  • Doelgroep: De training is geschikt voor jeugdprofessionals.
  • Maximaal aantal deelnemers: 12 deelnemers (dagdeel 1 - 1 groep van 12 deelnemers | dagdeel 2 - 2 groepen van 6 deelnemers)
  • Kosten: € 300,- p.p.
  • Medewerkers van Jeugdformaat kunnen kosteloos deelnemen.

Incompany
Volg je liever deze training op je eigen locatie met een aantal collega's tegelijk? Dat kan! Wij bieden al onze trainingen en workshops aan op locatie naar keuze of bij ons op kantoor in Rijswijk. Neem contact met ons op via ja@jeugdformaatacademie.nl voor een offerte op maat.