Naar hoofdinhoud
Accreditatiepunten
€ 75,-

Workshop: Omgaan met stress bij jeugdigen

€ 75,- (vrijgesteld van BTW)

Groep:

De deelnemers krijgen informatie over welke emotionele- en fysiologische factoren bijdragen aan het ontstaan van faalangst, ze leren welke tips ze docenten kunnen geven in het omgaan met en voorkomen van faalangst en ze gaan met elkaar in gesprek over hoe ze hun school kunnen ondersteunen in opstellen van een positief leerklimaat ter voorkoming van faalangst.

Er zijn geen SKJ punten aan verbonden.

Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: maximaal 12 deelnemers
Doelgroep: alle professionals werkzaam op scholen en in contact met leerlingen en docenten (bijv. schoolmaatschappelijk werkers en pedagogisch coaches van de daghulp)