Naar hoofdinhoud
Accreditatiepunten

De mens als hulpverlener

Niet beschikbaar

Met de training willen we de focus leggen op de hulpverlener als belangrijkste instrument. Als hulpverlener ondersteun je de cliënt  bij de ontwikkeling van zijn kracht en welbevinden. Dat vereist nogal wat.  Als hulpverlener is het dan ook essentieel om jezelf te blijven ontwikkelen voor jezelf en voor je cliënten Een hulpverlener die zich meer bewust is van eigen bagage,emoties en reatiepatronen is hiertoe beter in staat en kan hierdoor beter aanwezig zijn bij de cfliënt, bij diens proces. Zo'n professional maakt bewuster contact met zijn cliënt  en kan daardoor beter op zijn of haar cliënt afstemmen. Dat is de reden waarom wij spreken van "De mens als hulpverlener".
Onderwerpen training:
Uit het oogpunt van professionaliteit is het voor jou van belang expliciet te oefenen met verschillende trainingsonderwerpen, zoals: cliéntcontact, professionele nabijheid en het herkennen van triggers.
Een afgestemd contaqct is essentieel in de relatie tussen jou en cliënt.

Tijdens deze training hebben we aandacht voor het tot stand komen van het (cliënt)contact. Bij contact gaat het om  contact maken, contact hebben en contact voelen. 
Een ander onderwerp dat we onder de aandacht brengen is: hechting. Dit is een essentieel onderwerp voor jou als hulpverlener omdat  in elke cliëntrelatie enige vorm van hechting ontstaat. Dat wat je tegenkomt in het contact met de cliënt ligt voor een groot deel in je eigen ervaring over hechting. Hoe je zelf gehecht bent bepaalt hoe je relaties met anderen aangaat en dus ook hoe je de relatie  met je cliënten aangaat. Werkzaam als hulpverlener ben je een constante factoor voor hechting, vooral in het begeleiden van gezinnen met hechtingsproblematiek. Een hulpverlener die inzicht heeft in zijn eigen gehechtheid, kan niet alleen hechting bevorderen bij zijn cliëenten, maar is ook beter in staat om cliënten met verschillende hechtingsstijlen te begeleiden.
Werkwijze training 

Wij zijn gewend om voornamelijk actief te zijn in ons denken, we vertellen vaak vanuit ons hoofd. Er gebeurt iets anders als je iets ervaart in plaats van dat je er over ertelt. Daarom werken wij vooral ervaringsgericht zodat je kunt ervaren wat er in je leeft.. 
Hierdoor word je je bewust van jezelf en krijg je meer zicht op welke plaats je inneemt in jouw sociale omgeving en hoe je daar veranderingen in aan kunt brengen. Juist in de persoonlijke (her)beleving krijg je de gelegenheid om te groeien.
Het is een dynamische en actieve training waar iedereen die deelneemt geprikkeld wordt zichzelf kwetsbaar op te stellen. Veiligheid in de groep staat voorop, vandaaruit kunnen mensen zich openstellen voor vernieuwing en dat levert hele mooie resultaten op.


. Verbeteren van het cliëntcontact

. Ondrsteunen in het welzijn van de hulpverlener

. Geeft een boost aan de persoonlijke ontwikkeling

. Vergroot thet zelfinzicht van hulpverlener

. Geeft inzicht in de eigen gehechtheid 

Duur: een dag van 7 uur

Doelgroep: deze training is geschikt voor Jeugdzorgwerkers A en B, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers

Maximaal aantal deelnemers: 12 deelnemers