Naar hoofdinhoud
8,50 Accreditatiepunten
€ 190,-

Netwerkgericht werken

€ 190,- (vrijgesteld van BTW)

Groep:


Het is een feit; het lukt cliënten vaak niet goed om de gemaakte stappen te blijven volhouden als de hulpverlening stopt. Of soms komt de hulpverlening niet eens goed op gang omdat er maar geen beweging lijkt te komen. De cliënt is de vaak zwakste schakel in de hulpverlening. En daar is een reden voor. Cliënten staan vaak aan de zijlijn als het gaat om hun eigen proces. En dat willen we graag doorbreken. Door cliënten en hun netwerk meer verantwoordelijkheid en invloed te geven, groeit ook het eigenaarschap. En daarmee zijn de gezinnen die we begeleiden beter in staat om hun doelen te bereiken en ervoor te zorgen dat het goed met hen gaat. Onze begeleiding wordt daarmee effectiever en biedt een veel grotere kans op behoud van de vooruitgang.
Deze training geeft inzicht in de dynamiek die in het contact tussen hulpverlener en cliënt bestaat waardoor hulpverlening soms niet op gang komt of niet voor langere tijd effectief is. Je krijgt handvatten over hoe je die dynamiek kunt doorbreken; dit lukt vooral door anders naar hulpverlening en jouw eigen rol daarin te kijken. We dagen je uit om als hulpverlener los te laten, Daarnaast gaan we aan de slag met concrete handvatten om het netwerk inzichtelijk te maken en de cliënt te bewegen om samen met het netwerk aan de doelen te werken. We gaan aan de slag met het bolletjesschema, en dan wel op zo’n manier dat het écht helpend is. We bespreken en oefenen met elkaar hoe je het gesprek over het netwerk kunt voeren aan de hand van een concrete lijst met netwerkgerichte vragen. 

De training bestaat uit twee dagdelen. Na de eerste bijeenkomst heb je voldoende tijd om het geleerde direct in de praktijk te brengen voor we daar in de tweede bijeenkomst mee verder gaan.
  • Je hebt inzicht in het belang van netwerk gericht werken.

  • Je leert twee middelen om netwerk inzichtelijk te maken.

  • Je hebt inzicht in knelpunten en zorgen van netwerk gericht werken.

  • Gesprekken oefenen met ouders en netwerk.

  • Kennen van de route van netwerkgericht werken.

  • Je kunt de kracht van de cliënt en zijn netwerk aanboren.


Duur: 2 dagdelen van 4 uur
Doelgroep: De training is geschikt voor iedereen die met kinderen werkt. Denk aan jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en jeugdbeschermers.
Maximaal aantal deelnemers: 12 deelnemers

Kosten: €190,- euro per persoon

Medewerkers van Jeugdformaat kunnen kosteloos deelnemen.

Deze training is SKJ geaccrediteerd (8.5 punt).


Deze training volgen op jouw eigen locatie of met je eigen team?
Volg je liever deze training op je eigen locatie met een aantal collega's tegelijk? Dat kan! Wij bieden al onze trainingen en workshops aan op locatie naar keuze of bij ons op kantoor in Rijswijk. Neem contact met ons op via 
info@jeugdformaatacademie.nl voor een offerte op maat.