Naar hoofdinhoud
Catalogus / Alle trainingen
Onze academie heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van specialistische jeugd- en opvoedhulp, basis jeugd-GGZ, onderwijs en preventie. We delen onze kennis graag omdat we er alles aan doen om de toekomstkansen voor kinderen , jongeren en hun ouders te vergroten. Onze trainingen worden altijd afgestemd op uw behoeften, uitdagingen en leervragen. Fysiek, online of incompany.

Spring naar zoeken
14 Accreditatiepunten  
€ 480,-  

Traumasensitief werken

Herken trauma's en leer hoe je hiermee om kunt gaan.

8 Accreditatiepunten  
€ 320,-  

Omgaan met hechtingsproblematiek

Gericht op het snel herkennen van problematische hechting en daar passend mee omgaan.

5 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Oplossingsgericht werken

Stel oplossingsgerichte vragen en activeer jouw cliënt.

8 Accreditatiepunten  
€ 200,-  

Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem)

Leer seksueel gedrag van kinderen en jongeren duiden met het vlaggensysteem

9 Accreditatiepunten  
€ 250,-  

Basistraining Veiligheid (de-escalerend werken)

In de training leer je hoe jij als hulpverlener bewust wordt van veiligheid en onveiligheid én hoe je invloed kunt uitoefenen op je eigen veiligheid.


Help! Examenstress (4-8 deelnemers)

Deze training helpt jongeren hun stress te verminderen en met meer zelfvertrouwen het examen aan te gaan.

5 Accreditatiepunten  
€ 150,-  

Krachtig positioneren

Onderzoek hoe jij je krachtig positioneert en effectief reageert in lastige situaties.

4 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Systeemgericht werken - basis

Word je bewust van jouw impact op het systeem én breng het systeem met elkaar in verbinding.


Klastraining: Dag groep 8, hallo brugklas!

In de training werken we aan het zelfvertrouwen om de overstap naar de brugklas minder spannend te maken.


Schoolstress de baas (12-18 jaar)

In de training krijgen jongeren meer inzicht in de vormen van faalangst, de stress die het oplevert en de lichamelijke reacties die volgen.


Houd je hoofd cool (12-16 jaar)

Word de baas over je gevoelens, gedachten en gedrag.

€ 90,-  

Werken met de meldcode in het onderwijs

In vijf stappen aan de slag met de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Weerbaarheid (12-18 jaar)

Na de training heeft de jongere meer zelfvertrouwen en geeft zijn of haar grenzen aan. Hierbij houdt hij of zij rekening met zichzelf én met de ander.

Online  
2 Accreditatiepunten  
€ 80,-  

Efficiënt en effectief rapporteren voor ambulante hulpverleners

Ga aan de slag met de inhoudelijke kwaliteit van je rapportages.

Online  
€ 80,-  

Efficiënt en effectief rapporteren voor pedagogisch medewerkers

Ga aan de slag met de inhoudelijke kwaliteit van je rapportages.

5 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Verdiepingstraining Veiligheid

Maak de keuze voor de vervolgtraining die bij jouw wensen aansluit.


Supergirls (12-18 jaar)

In deze training is er aandacht voor de eigenheid en het zelfvertrouwen van de meiden.


Rots en Water (6 - 8 deelnemers)

Deze groepstraining zorgt voor positieve weerbaarheid en vergroot sociale vaardigheden bij kinderen / jongeren.


Klastraining: Rots en Water

Werk samen met je klas aan positieve weerbaarheid en vergroot sociale vaardigheden.

Online | Op locatie  

Themabijeenkomst: Help, ik heb een puber in huis!

Krijg een beeld van het veranderende brein en welke invloed dat heeft op de ontwikkeling en wat je als ouders kunt doen om het contact met jouw puber te behouden.

Online | Op locatie  

Themabijeenkomst: Praten met kinderen over social media

Mediaopvoeding is een belangrijk onderdeel geworden van de opvoeding. Maar hoe ga je dit gesprek nou aan?

Online | Op locatie  

Themabijeenkomst: Positief opvoeden

Krijg waardevolle inzichten en tools om op een positieve manier lastige opvoedsituaties te benaderen.

9 Accreditatiepunten  
€ 190,-  

Werken met het vlaggensysteem binnen het onderwijs

Leer seksueel gedrag van kinderen en jongeren duiden met het vlaggensysteem

€ 75,-  

Oog voor signaleren

Van het op waarde inschatten van signalen tot het uitvoeren van een passende actie

4 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Grip op je gesprek

Schakel tussen communicatieniveaus en krijg weer grip.

18 Accreditatiepunten  
€ 450,-  

Traumasensitief onderwijs

Maak het verschil voor een getraumatiseerd kind in de klas.

€ 100,-  

De-escalerend werken voor onderwijs professionals

Leer omgaan met situaties waarin agressie optreedt.

€ 100,-  

Groepsdynamiek en passende leiderschapsrollen

Hoe werkt groepsvorming en wat heeft de begeleider in elke fase te doen?

5 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Doorbreek patronen met de Roos van Leary

Actie is reactie; verander jouw positie in de Roos en communiceer effectief.

€ 80,-  

Workshop - Trauma in de klas

Maak als onderwijsprofessional het verschil in het leven van een getraumatiseerd kind.

8 Accreditatiepunten  
€ 190,-  

Gedeeld Opvoederschap

Het belang van samenwerking met ouders ten gunste van de ontwikkeling van kinderen.

3 Accreditatiepunten  
€ 90,-  

Inleiding in autisme

Workshop over wat ASS is en hoe je ermee om kunt gaan.


Workshop: Schoolstress de baas voor onderwijsprofessionals

Ontdek wat stress precies is, hoe je stress tijdig kan herkennen, bespreekbaar kan maken en hoe je de leerlingen kan helpen zijn/haar stress onder controle te krijgen en te houden.

4.5 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Cultuursensitief werken

Vergroot jouw cultuursensitiviteit!

2 Accreditatiepunten  
€ 80,-  

Workshop: Seksuele diversiteit & gender (LHBTQ)

Leer comfortabel het gesprek aangaan over seksualiteit en gender.

€ 100,-  

De baas over jouw werkgeluk

Neem het heft in eigen handen en beïnvloed jouw werkgeluk.

€ 160,-  

Oplossingsgericht werken voor onderwijsprofessionals

Stel oplossingsgerichte vragen en activeer jouw leerling

5 Accreditatiepunten  
€ 100,-  

Systeem gericht werken - verdieping

Aan de slag met genogrammen en triades.

Gratis training  

Houd je hoofd cool

In de training leren kinderen rustig te reageren als zij bijvoorbeeld uitgedaagd worden of gefrustreerd zijn.

Per klas  

Happyles

Happyles is een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren.

8 Accreditatiepunten  
€ 300,-  

Signalen van kindermishandeling bespreken met ouders

Leer dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken.

€ 375,-  

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Herken trauma's en leer hoe je eend kind beter kan helpen.

Webinar  

Webinar - Pleegoudervoogdij

Leer meer over pleegoudervoogdij en alles wat daarbij komt kijken.


De mens als hulpverlener

Kwaliteit van hulpverlening heeft grotendeels te maken met de kwaliteit van het contact tussen de hulpverlener en de cliënt

Webinar  

Webinar - Maak kennis met de verschillende vormen van pleegzorg

Kom meer te weten over welke vormen er binnen pleegzorg zijn en waar je als professional rekening mee moet houden.


Workshop - Aandacht voor trauma

Maak als professional het verschil in het leven van een getraumatiseerd kind.


Hoogbegaafdheid

het begrijpen, herkennen en begeleiden van hoogbegaafdheid

Online | Op locatie  

Themabijeenkomst Help, mijn kind heeft schoolstress

In deze workshop krijg je handvatten om jouw kind te helpen zijn/haar stress te kunnen reguleren.

8,50 Accreditatiepunten  
€ 190,-  

Netwerkgericht werken

Cliënten en hun netwerk meer verantwoordelijkheid en invloed te geven

8 Accreditatiepunten  
€ 220,-  

Verlies en Rouw

Leer omgaan met verlies en rouw in jouw werk


Webinar Hoogsensitiviteit

1 op de 5 mensen is hoogsensitief. In dit webinar ontdek je wat hoogsensitiviteit inhoudt en krijg je praktische tips die je al direct kunt gebruiken in je werk en voor jezelf.


Omgaan met extreme idealen (jeugdprofessionals)

In deze training ligt de nadruk op de preventieve aanpak van radicalisering en extremisme. Je kunt een zeer interactief programma verwachten dat gebaseerd is op reële casuïstiek zodat de vertaling naar je eigen praktijk eenvoudig te maken is.


Basistraining AMV-woonbegeleidingsmethodiek

De training bevat een verdieping op de methodiek, geeft handvatten hoe je de methodiek in praktijk kunt brengen en een uitgebreide uitwisseling aan ervaringen tussen woonbegeleiders onderling.


Less stress: Hoe om te gaan met school en/of examenstress?

Een les vol praktische handvatten voor tijdens het leren om vol zelfvertrouwen en met een rugzakje skills de examens of toetsen in te gaan.


Signaleren van voortijdige schoolverlaters

Leer welke aspecten een rol spelen bij voortijd schoolverlaters


Workshop Poptalk

werken met poppetjes en materiaal


Faalangst

Ongemotiveerde leerlingen bestaan niet